Handikapu turnīrs 2012 kungiem

Rezultātu tabula.

Nolikums (saīsināts).

Mērķis: Dot iespēju katram TK „OGRE” spēlētājam uzvarēt šo turnīru. 

Spēles vieta un laiks: Turnīra apakšgrupu spēles norisinās Ogres sporta centrā (Skolas ielā 12) sestdienās un svētdienās, iepriekš diviem spēlētājiem vienojoties un piesakoties brīvajos laikos. Ceturtdaļfinālu un tālākās spēles notiek pēc izvēles un apstākļiem - 'Celtnieks' vai 'Stadions'. 

Vienai spēlei orientējoši tiek atvēlēta 1,5 stunda. 

Turnīra formāts: Visi spēlētāji tiek ielozēti divās apakšgrupās ar proporcionālu stipruma grupu pārstāvju skaitu. Katrs izspēlē ar katru (round robin) savā apakšgrupā. Spēle notiek līdz diviem uzvarētiem setiem (pie 6:6 – „tiebreak” līdz 7. Ja rezultāts setos vienāds – tiek spēlēts lielais „tiebreak” līdz 10. Ja pēc spēlēm apakšgrupā vairākiem spēlētājiem būs vienāds uzvaru skaits, tad tiem tiek skaitīta uzvarēto/zaudēto vispirms setu, tad geimu skaits. Ja arī geimu attiecība ir vienāda – ņem vērā savstarpējo spēli. 

Turnīrā tiek izspēlētas spēles par katru vietu. Katras apakšgrupas 4 (četri) labākie spēlē tālāk ceturtdaļfinālu. Apakšgrupās iegūtās 5.un 6. vietas izspēlē savstarpēju spēli ar spēlētāju no otras grupas, kurš ieguvis tādu pat vietu, lai noteiktu savu vietu turnīrā. 

Spēlētāji ir iedalīti stipruma grupās: 

1. Grupa. Sandijs, Normunds, Māris B., Māris Ka.,Aigars, Armands 

2. Grupa. Māris Ku., Māris U., Aivars

3. Grupa. Ainars, Jānis

4. Grupa. Jurģis 

Ja spēlē vienas grupas spēlētāji – handikapa nav. 1. Grupas spēlētājs pret 2.ās – 0:15 katrā geimā. 1.ās pret 3.ās – 0:30. 1.ās pret 4.ās – 0:40. 2.ās pret 3.ās – 0:15. 2.ās pret 4.ās – 0:30. 3.ās pret 4.ās. 0:15 katrā geimā. Ja tiek spēlēti ‘tiebreak’, darbojas tā pati handikapu sistēma – 0,1,2,3.

Izlozes vieta un laiks: Visi, kuri vēlas piedalīties izlozē tiekas Čilī picā 2012. gada 15. februārī plkst. 21.00. 

Dalības maksa: Dalībnieki proporcionāli sedz tikai zāles izmaksas par viņu reāli nospēlētajiem laikiem. 

Rezultāti: Tiek nosūtīti ar SMS vai pa e-pastu: info@tenissogre.lv sacensību galvenajam tiesnesim A.Zariņam. 

Balvas: Uzvarētāji tiks apbalvoti ar pārsteiguma balvām no TK „OGRE”. Galvenā balva uzvarētājam - tenisa apavi no Ogres sporta veikala ‘GO SPORT’ 50 latu vērtībā.